Metallutskrifter til formsprøyteverktøy

13.03.2018

Built-Rite Tool & Die vurderer for øyeblikket mulighetene til å bruke metallutskrifter fra Studio System i sin verktøyproduksjon.

Nyhet - Desktop Metal.jpg

Built-Rite Tool & Die er en verktøyprodusent i USA som spesialiserer seg på produksjon av formsprøyteverktøy. Disse verktøyene har komplekse konstruksjoner, noe som krever omfattende planlegging og nøyaktig utførelse. Nå bruker Built-Rite Studio System™ fra Desktop Metal for å vurdere mulighetene med 3D-printede metallinnsatser til formsprøyteverktøy.

Lette deler og redusert materialbruk

Resultatet fra den innledende evalueringen viser at Studio System™ gjør det mulig for produsenter av formsprøyteverktøy å forbedre virksomheten og innse fordelene med additiv produksjon i metall. Tilvirking med additiv produksjon gir minsket materialbruk og detaljer med innvendige hulrom, noe som resulterer i reduserte kostnader.

Kortere ledetider og reduserte kostnader

Bedrifter som Built-Rite står overfor et økende press fra både internasjonale og innenlandske konkurrenter. Utenlandske produsenter tilbyr lavere priser, og innenlandske servicebyråer av prototypeproduksjon tilbyr kortere ledetider for serieproduksjon i små skala. Med Desktop Metal Studio System™ kan Bulit-Rite tilby kortere ledetider og minskede kostnader sammenlignet med andre alternativer. Å iterere raskt er avgjørende for å vinne anbud og holde stramme tidsfrister. Studio System™ gir Built-Rite muligheten til å produsere en innsats til et formsprøyteverktøy som er mindre arbeidskrevende enn annet utstyr i deres maskinpark. Samtidig blir det mer kostnadseffektivt med egen produksjon, enn å legge ut jobben til eksterne produsenter.

Konstruksjonstester av verktøyinnsatser

For å verifisere fleksibiliteten med Studio System™ gjør Built-Rite fortsatt tester av verktøyinnsatsene. Disse innsatsene har innvendige kjølekanaler som følger verktøyformens kavitet. Kanalene muliggjør en jevnt fordelt kjøling av plastdetaljen under formsprøyteprosessen, samt optimalisere detaljkvaliteten for å overgå tradisjonelle produksjonsmetoder. Ytterligere tester vil omfatte utskrifter med H13 verktøystål, et materiale som vanligvis brukes ved produksjon av verktøyinnsatser.

Helhetsløsning for egen produksjon

Studio System™ bruker en teknologi som kalles Bound Metal Deposition (BMD), som etterligner den velkjente FDM-teknologien fra Stratasys. Studio System™ lades med kassetter som inneholder materialstenger. Stengene ekstruderes lag på lag til utskriften er ferdig. I tillegg til metallet, inneholder stengene polymer og voks som siden vaskes bort i en rensestasjon (Debinder). Den ferdigrensede detaljen plasseres deretter i en sintringsovn (Furnace) hvor resterende polymer brennes bort ved høy varme. Studio System™ er designet som en helhetsløsning for egen produksjon av metallutskrifter.


logos_primary - 2_color_black.png

Kontakt oss for mer informasjon om Desktop Metal.