Volvo valgte plast fremfor metall

20.03.2015

Volvo Lastebiler i Lyon har investert i Fortus 3D-printere for å, med additiv produksjon, produsere monteringsverktøy og fiksturer. De har spart både tid og penger etter at de sluttet å produsere i metall.

Banner-Volvo-Protech-Stratasys.jpg

Maksimal produktivitet hos Volvo

For Volvo er det viktig med maksimal produktivitet både når man skal produsere sluttproduktene samt konstruere og produsere monteringsverktøy og fiksturer. I  lang tid har Volvo Lastebiler produsert disse hjelpemidlene i egen regi. Den vanligste produksjonsmetoden har vært å produsere disse monteringsverktøy og fiksturer i metall, men dette har over tid kostet mye penger og vært tidkrevende.

Reduserer produksjonstiden dramatisk

Å konstruere og produsere verktøy i metall har tidligere tatt ca.30-40 dager for Volvo. Når de begynte å produsere i termoplast med den velutprøvde FDM-teknikken, kunne de redusere tiden til bare to dager.

Ved å redusere produksjonstiden så dramatiskt har Volvo kunnet øke produksjonens effektivitet og fleksibilitet. Additiv produksjon hjelper Volvo Lastebiler med å møte kritiske tidsfrister og leveringstider, samt at det minsker avfall og kostnader.

Printer ut ubegrenset med testversjoner

Den tidligere fremstillingsmetoden i metall førte ofte til unødvendige kostnader. For eksempel hvis den endelige konstruksjonen ikke stemte 100 % så var man tvunget til å begynne på nytt i den lange produksjonsprosessen. Additiv produksjon gir nå i stedet muligheten til å produsere et tilnærmet ubegrenset utvalg av testversjoner innen noen timer. Dette innebærer at ingeniører og produktutviklere på Volvo Lastebiler kan være mer eksperimentelle og kreative for å forbedre produksjonsflyten.

Holdbare og lette produkter

Innen en tremånedersperiode etter at Volvo investerte i sin første Fortus 3D-printer, hadde de produsert mer enn 30 ulike produksjonsverktøy, bl. a. en rekke ulike holdbare men likevel lette klemmer, jigger, fiksturer og en spesialtilpasset verktøyholder som sikrer et bedre organisert arbeidsmiljø for operatørene.