FeatureCAM

Systemet for programmering av alle dreibenker som finnes på markedet.

FeatureCAM
Produktinformasjon

FeatureCAM - enklere CAM-beregning av dreibenker

FeatureCAM er en unik programvare utviklet for å programmere alle dreibenker og Turn-Mill maskiner som finnes på markedet. Det er ingen begrensninger på hvor mange aksler og kanaler som kan programmeres. Programvaren støtter også komplekse 5-akslede fresberegninger i de dreibenker som har slike muligheter.

Bibliotek med hundrevis av postprosessorer

Det finns i dag et bibliotek med mer enn 700 ulike postprosessorer til forskjellige maskintyper. Til disse postprosessorene er det også 3D-maskinmodeller for simulering og kollisjonskontroll av NC-beregningen. FeatureCAM er markedets eneste system som fullt ut programmerer alle Tornos maskiner inklusive Tornos Deco.

Autodesk_Logo_600x121px.jpg

Film

Kontakt meg

Jeg vil bli kontaktet angående dette produktet:

*Obligatoriske opplysninger