Nylon 12

Nylon 12 er et materiale som kombinerer styrke med høy holdbarhet. Materialet er egnet for prototyper, verktøy, jigger og fiksturer som skal utsettes for gjentatte bøyinger og høy vibrasjon. Nylon 12 brukes primært innen luftfart, bilindustri og forbruksindustri.

Besøk Stratasys.com for mer informasjon, datablad og sikkerhetsdatablad.
Kontakt Protech for å komme i direkte kontakt med en selger.

Nylon 12