MakerBot Mobile

En kostnadsfri app som gir brukeren mulighet til å overvåke og kontrollere MakerBot 3D-printeren direkte fra mobilen.

Koble din MakerBot 3D-printer til mobilen

Forbered: Bruk din mobil for å forberede 3D-utskrifter fra ditt cloud bibliotek.

Administrer utskrifter: Overvåke, pause og avbryte utskrifter fra din mobil (fungerer kun når du er tilkoblet på samme nettverk som 3D-printeren).

Beskjed: Få beskjed om når dine utskrifter er delt og klare for 3D-printing. Om 3D-printeren krever justeringer eller mangler materiale, får man tilsendt en beskjed om dette direkte i appen.

MakerBot_Authorized_Platinum_Wht.png