Sikkerhetsdatablad

  • Alle brukere av en 3D-printer bør alltid være sikker på at eventuelle utslipp fra 3D-printeren er oppmålt og dokumentert. Man skal også påse at den valgte leverandøren kan levere sikkerhetsdatablad (SDB) på norsk for alle materialene som kan brukes i printeren.

    Ta meg til neste side: Last ned filer for evaluering

  • Stratasys sikkerhetsdatablad.jpg