TopSolid'Electrode

En modul for å lage, endre og dokumentere elektroder til senkegnist.

TopSolid'Electrode
Produktinformasjon

TopSolid'Electrode – modul for justering av elektroder

TopSolid'Electrode tilbyr ulike metoder for å skape elektroder. Med TopSolid'Electrode kan man både lage og modifisere 3D-elektroder samt arbeide med flate- og solidmodeller. Programmet genererer grov-, middel- og finelektroder ved å ta hensyn til sluttdetaljens form. Programvaren inneholder blant annet funksjoner for å legge til og ta bort materiale fra elektroder for å skape optimal elektrodeform. Høyden på elektrodene kan justeres på en rekke ulike måter, for eksempel i forhold til andre elektroder. Flere elektroder kan linkes sammen til en større. TopSolid'Electrode gjør alltid en kollisjonskontroll av både holdere og elektroder.

Passer TopSolid'Mold og TopSolid'Design

TopSolid'Electrode er en tilleggsmodul til TopSolid'Mold som brukes til design av formverktøy. TopSolid Electrode kan også integreres med 3D CAD-modulen TopSolid'Design og kjøres fra et TopSolid'Design-dokument.

TopSolid logo 200x49px transparent.png

Kontakt

Kontakt en selger direkte

Jeg vil bli kontaktet angående dette produktet:

*Obligatoriske opplysninger