TopSolid'WoodCam

Integrert CAM-modul for NC-beregning til alle eksisterende CNC-maskiner i trebearbeidingsindustrien.

TopSolid'WoodCam
Produktinformasjon

TopSolid'WoodCam - CAM-system for trebearbeidingsindustrien

TopSolid'WoodCam kan fungere som et frittstående CAM-system med geometriimport fra alle markedets nåværende standardformat for 3D CAD-data samt de fleste format fra andre CAD-system.

Kommuniserer med geometri direkte til styresystemet

TopSolid'WoodCam har et stort bibliotek av postprosessorer til alle eksisterende maskiner i trebearbeidingsindustrien, Biesse, Morbidelli, Homag, Weeke, MasterWood etc. Programvaren kan også kommunisere med geometri direkte til de styresystem som finnes på moderne trebearbeidingsmaskiner, BiesseWorks, Xilog, WoodWOP etc.

Fra 2D-planmøbelproduksjon til 5-aklset overflatefresing

TopSolid'WoodCam er et 3D CAM-system som utfører programmering av alt fra 2D-planmøbelproduksjon til 5-akslet overflatefresing og kanting av formpresset finnèr. All programmering kan skje med full kollisjonskontroll mellom detalj, holder & skjærende verktøy samt hele eller deler av maskiner. WoodCAM støtter fullt ut 5-akslede hoder, spesial aggregat, styrte sager, horisontale og vertikale borrkasser, bjelke og koppstyring etc. Geometri som er konstruert i TopSolid'Wood kan automatisk NC-beregnes i TopSolid'WoodCAM. All konstruksjon i TopSolid'Wood utføres med tanke på bearbeiding.

TopSolid logo 200x49px transparent.png

Tilleggsmoduler

Nesting - tilleggsmodul for komplekse geometrier i TopSolid'WoodCam

Nesting er en tilleggsmodul for posisjonering av alt fra enkle til svært komplekse geometrier på store emner. Den typiske brukeren av Nesting er f.eks. kjøkkenprodusenter med Nestingbord der skapsider eller skapdører skal nestes. Nesting kan også plassere ut svært komplekse detaljer og stort volum av detaljer.

Kontakt

Kontakt en selger direkte

Jeg vil bli kontaktet angående dette produktet:

*Obligatoriske opplysninger