Personvernpolitikk (GDPR)

Ansvarlig for personopplysningsbehandlingen er Protech Norge AS, org. nr. 989 342 401, Svaebakken 8, 1532 Moss ("Protech"). Protech behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder EU`s databeskyttelsesforordning.

Begrepene ”vi, våre, vårt og oss” refereres til som Protech.
Begrepene ”nettside” refererer til www.protechnorge.no

1.1 Vi som behandler dine personopplysninger

Protech er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som du oppgir til oss eller som vi samler om deg.

Du kan kontakte oss på følgende måte:

1.2 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler både informasjonen som du gir til oss og som vi samler inn fra deg.

Personopplysninger som du gir til oss
Ved å ha en konto hos Protech har du mulighet til å kjøpe produkter, se kjøpshistorikken samt se opplysninger om ditt firma ("Konto"). Vi behandler personopplysninger som du gir oss når du kjøper noen av de produktene vi tilbyr ("Produkt"). Vi behandler også personopplysninger som du gir oss når du oppretter en Konto på Nettsiden, ringer til oss, har kontakt med oss via sms, e-post eller chat, registrerer deg for vårt nyhetsbrev, besøker vår hjemmeside eller kjøper noe av oss. Personopplysninger som du gir til oss og som vi behandler kan f.eks. være ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, dato og klokkeslett for vår kontakt med deg.

Personopplysninger som vi samler inn fra deg
Når du bruker Nettsiden eller din Konto vil vi også samle inn personopplysninger om deg. Det kan f.eks. dreie seg om opplysninger om hvilke utsendelser og beskjeder du har fått fra oss og hvilke tjenester du bruker.

Personopplysninger om deg som vi mottar fra andre
Protech kan motta e-post og annen korrespondanse som inneholder tredjeparts personopplysninger, Protech behandler derfor slike personopplysninger. Om så kreves, vil Protech informere deg om behandlingen.

1.3 Hvorfor behandler vi personopplysninger og hvilket juridisk grunnlag har vi til behandlingen?

Kommuniser med oss
Når du ringer til oss, vil ditt telefonnummer bli matchet med den informasjonen som er tilgjengelig om deg i vårt kunderegister. Dette gjør vi for å kunne gi deg en personlig service. Ditt navn, telefonnummer, dato og klokkeslett for samtalen lagres i en logg hos oss. Logging av samtalene foregår i lys av den juridiske begrunnelsen til at behandlingen er nødvendig for formål som berører Protechs legitime interesse. En legitim interesse for å logge samtalen er fordi det hjelper oss i å møte dine behov og gi deg best mulig service. Vi bedømmer at vår interesse av å behandle dine personopplysninger til dette formål overskrider din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern. Hvis du er eller blir kunde hos oss, vil informasjonen bli lagret i din Konto.

Protech vil også behandle navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer som du gir til oss ved å ha kontakt med oss via e-post, sms eller vår live chat-funksjon. Det juridiske grunnlaget for behandlingen, er at den er nødvendig for formål som berører Protechs legitime interesse. En legitim interesse for å behandle dine personopplysninger er fordi det gjør det mulig for oss å svare på dine spørsmål og gi deg en god service. Vi bedømmer at vår interesse av å behandle personopplysninger til dette formål overskrider din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

Din Konto hos Protech
En Konto kan opprettes av deg selv direkte på Nettsiden, av en av våre medarbeidere på dine vegne eller når du handler hos oss. Protech vil behandle navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det juridiske grunnlaget for Protechs behandling av dine personopplysninger på dette området, er at det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg eller for å iverksette tiltak før man inngår en slik kontrakt.
 
Hvis du ikke oppgir de ovennevnte personopplysningene, har vi ikke mulighet til å levere alle våre tjenester og oppfylle alle våre forpliktelser ovenfor deg. Hvis du kun vil ha informasjon fra Nettsiden, trenger du ikke å legge igjen noen personopplysninger til oss.

Markedsføring
Protech håndterer ditt navn og e-postadresse for å sende nyhetsbrev og informasjon om interessante produktlanseringer eller kampanjer. Protech samler data etter kontakt via telefon eller e-post, post, chat-funksjon, kontakt på messe, abonnement av nyhetsbrev, via et tidligere etablert forretningsforhold eller via andre kanaler. Opplysningene vi håndterer er f. eks. navn, postadresse, e-postadresse, firmanavn, interesseområder og kontakttilfeller. Personopplysninger kan også ha blitt hentet fra andre kilder basert på din faglige rolle og at vi, på grunnlag av dette, vurderer at du kan være interessert i bestemte produkter eller event. Disse kildene kan omfatte kjøp av dataregister, søk via offentlig tilgjengelige søkemotorer og din arbeidsgivers nettsted.

Når vi behandler personopplysninger for de ovennevnte formål, refererer vi til en berettiget interesse i å opprettholde forretningsrelasjoner og kommunisere med deg som en kontaktperson for virksomheten, endring av vilkår, våre produkter og event. Videre mener vi at Protech har en berettiget interesse i å evaluere, utvikle og forbedre Protechs tjenester, produkter og system for å gi best mulig service til våre kunder. Vi bedømmer at vår interesse for behandling av personopplysninger til dette formål overskrider din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.

Bokføring
Protech vil i regnskapsform behandle opplysninger om transaksjoner som har skjedd mellom Protech og deg som selger eller kjøper av produkter. Protech vil av den grunn behandle ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Den juridiske grunnen for Protechs behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som påhviler Protech.

1.4 Gir vi bort personopplysninger og hvor behandler vi dem geografisk?

Dine personopplysninger kan bli overlevert til og behandles av andre. Vi gir ut dine personopplysninger til våre samarbeidspartnere og til våre tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Vi har avtale med våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører som sikrer at de behandler personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer og våre instruksjoner.

Protech vil også kunne dele personopplysninger for å tillate en fusjon, et oppkjøp eller et salg av alle, eller deler av, Protechs eiendeler.

Vi vil også kunne gi bort personopplysninger til myndighetene om så ønskes.

Protech vil behandle personopplysninger både innenfor og utenfor EU og EØS. Protech vil utføre de nødvendige tiltak for å sikre at overføringer blir gjort på en lovlig måte og at dataene fortsatt vil være beskyttet av mottakerne også utenfor EU og EØS.

1.5 Hvor lenge behandler vi personopplysningene?

Vi behandler personopplysninger kun så lenge det er behov for å bevare dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble gitt eller samlet inn for. De samme personopplysningene kan lagres på flere forskjellige steder til ulike formål. Dette kan innebære at en opplysning som har blitt fjernet fra et system fordi den ikke lenger er nødvendig for dette formålet, kan forbli i et annet system hvor den lagres på grunnlag av samtykke eller til et annet formål der personopplysningen fortsatt er nødvendig.

Personopplysninger som behandles ved logging av samtaler med deg som ikke har Konto hos oss, blir lagret i to måneder.

Personopplysninger som behandles for å muliggjøre for deg og Protech å ha kontakt via f. eks. e-post, sms eller vår chat-funksjon, lagres så lenge du har Konto eller i to år etter siste kontakt via noen av våre kanaler.

De personopplysningene som Protech behandler for markedsføringsformål, behandles til videre varsel. Du kan når som helst varsle oss om at du ikke lenger ønsker at dine opplysninger skal brukes til markedsføringsformål. Kontaktinformasjon finnes i avsnitt 1.1

Personopplysninger som Protech behandler for regnskapsmessig bruk, beholdes i syv år etter regnskapsårets slutt i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Personopplysninger vil kunne bli lagret i lengre tid enn angitt ovenfor hvis det kreves for å overholde juridiske krav eller myndighetsvedtak.

1.6 Dine rettigheter

Du har krav på, uten kostnad, å begjære skriftlig informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan når som helst begjære at vi retter opplysninger om deg som er feil. Du kan også ha rett til å be oss om å slette eller begrense de personopplysninger vi har om deg og at vi gir deg en kopi av disse personopplysningene.

Hvis du ikke har grunnlag for din begjæring eller hvis din begjæring er urimelig, f.eks. hvis du begjærer utdrag eller sletting ofte og med korte intervaller, kan vi enten nekte å imøtekomme din begjæring eller ta ut et gebyr som dekker de administrative kostnader som din begjæring medfører for oss. Din begjæring sender du til oss, se punkt 1.1 for kontaktinformasjon.

Rett til å motsette seg direkte markedsføring
Du kan når som helst motsette deg at dine personopplysninger behandles til direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker at vi behandler dine personopplysninger til dette formålet, ber vi deg om å informere oss om dette ved å kontakte oss, se punkt 1.1 for kontaktinformasjon. Vi vil da opphøre behandlingen av dine personopplysninger til dette formålet, samt slette opplysningene, forutsatt at vi ikke trenger å fortsette å behandle dem til andre formål i samsvar med disse retningslinjene for personvern.

Retten til å sende inn klage
Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med oss, se punkt 1.1 for kontaktinformasjon. Du har også rett til å sende inn en klage angående vår personopplysningsbehandling til:

Datatilsynet  
Postboks 8177 Dep.
0034 OSLO
postkasse@datatilsynet.no