3D-modell av Stockholms bykjerne

Mitekgruppen designet og printet en 3D-modell på 9,1 x 8,6 meter av Stockholms bykjerne ved hjelp av en Dimension 3D-printer. Å gå fra tradisjonelle produksjonsmetoder til produksjon i Stratasys 3D-printer var betydelig tidsbesparende.

Mitekgruppen-Stratasys-Protech-Stockholm.jpg

Mitekgruppen er en svensk modellprodusent av bl.a. arkitekturmodeller og skallmodeller til arkitekter, kommuner og byggevirksomheter. I 2005 fikk Mitekgruppen en stor forespørsel fra Stockholms Stad om å bygge en utstillingsmodell av Stockholms bykjerne i en skala på 1:1000 med over 10 000 bygninger.

Stram tidsfrist – investerte i 3D-printer

Mitekgruppens første utfordring ble å finne ut hvordan man kunne lage en så stor utstillingsmodell på bare seks måneder. Deres tradisjonelle produksjonsmetode, ofte med papir, kartong og tre, ville bli for tidkrevende. Etter å ha undersøkt andre arbeidsmetoder og teknikker, innså man at en 3D-printer ville være det eneste alternativet for å rekke tidsfristen. Bedriften kontaktet Protech og kort tid etterpå sto det en Dimension SST 768 på deres kontor.

År ble bare noen måneder

-     En håndlaget modell i denne skalaen, ville vært en enorm tidsinvestering, sier Martin Jonsson, partner & designer i Mitekgruppen. Lignende modeller har tatt år å bygge manuelt. Med en Dimension 3D-printer og bildene vi samlet fra Google Earth ble prosjektet ferdig på bare noen måneder.

Etter å ha fått en del grunnleggende 3D-materiale fra Stockholms Stad og noen nye CAD-program, kunne de sette i gang med prosjektet. Ved hjelp av kart, tegninger, flyfoto og bilder fra Google Earth begynte de å tegne alle de tusenvis av bygningene i byen.

Hele modellen er delt opp i 38 deler og måler ca. 48 kvm.

Les mere om Mitek her: www.mitekgruppen.se


Stratasys Protech.jpg