Innovativ sveisefikstur i Ultem

En 3D-printet sveisefikstur fra Protech inspirerer den mekaniske industrien til å tenke i nye baner.

Protech Svetsfixturer Ultem Stratasys 3.png

Vi opplever ofte at kunder har behov for å produsere store detaljer i metall. Store detaljer som vanligvis ikke går inn i en 3D-printer for metall. En enkel måte å løse dette på er å dele detaljen opp i ulike deler og deretter sveise dem sammen. For å kunne utføre sveisingen må de ulike metalldelene holdes fast i en sveisefikstur. I dette eksemplet har Protech konstruert en komplett sveisefikstur for en leddarm.

Protech Svetsfixturer Ultem Stratasys 2.png

Sveisefikstur produsert med to ulike utskriftsmetoder

Fiksturen produseres ved hjelp av FDM-teknologi og ble 3D-printet i Ultem, et høyytelsesmateriale som tåler høye temperaturer, noe som passer ypperlig for akkurat sveising. Konstruksjonen er laget slik at man kan sveise leddarmen fra to sider og dermed oppnå en god sammenføyning av de ulike delkomponentene. Vi har også utnyttet metallerstatning for å produsere en spesialtilpasset kobling og fester for jordkabler. Sveisefiksturen er også konstruert for montering av festeklips som holder leddarmens ulike deler på plass under hele sveiseprosessen, noe som minimerer spenningsoppbygging som kan resultere i en skjev detalj.

Protech Svetsfixturer Ultem Stratasys 4.png

Leddarmen delt i tre deler og deretter sammenføyd

Ved konstruksjonen av leddarmen valgte vi å dele detaljen opp i tre ulike deler som deretter skulle sveises sammen. Leddarmen består av et 3D-printet senterfeste og to vannskjærte platearmer, alle i rustfritt stål 316L.

Protech Svetsfixturer Ultem Stratasys.png

Mulige bruksområder for denne type produksjon

Kun designerens egen fantasi setter grenser for hvordan ulike produksjonsmetoder av metallkomponenter kan kombineres og sveises sammen ved hjelp av en 3D-printet sveisefikstur.

  • Maskinkomponenter for automasjonsutstyr.
  • Reservedeler til produksjonsutstyr.
  • Reparasjon av deler til kjøretøy-, tog- og luftfartsindustrien.

PROTECH LOGO_for light backgrounds.pngKontaktskjema

*Obligatoriske opplysninger