Skap bærekraftige forsyningskjeder

17.01.2022

Mennesker over hele verden har personlig erfart hvordan pandemien og hendelsen i Suezkanalen forsinket leveranser. Så hvordan kan produksjonsbedrifter beskytte seg mot avbrudd i forsyningskjedene deres?

Protech - Rädda din försörjningskedja.jpg

Hva skjer hvis du plutselig ikke får tak i riktig reservedel eller komponent som kreves for å levere et ferdig produkt til kunden din? I løpet av de siste årene har vi gjentatte ganger, fra COVID-19 til Ever Given-hendelsen i Suez-kanalen, sett hva skjøre forsyningskjeder kan føre til. Produksjonsbedrifter bør derfor vurdere additiv produksjon og de mulighetene som denne teknologien tilbyr. Ved avbrudd i de vanlige forsyningskjedene kan bedrifter bruke additiv produksjon som backup, enten gjennom et lokalt servicebyrå eller med eget utstyr.

En pandemi som forårsaker alvorlige forstyrrelser

Den første eksepsjonelle hendelsen som viser hvor følsomme våre forsyningskjeder kan være, er når en hel verden hadde problemer med å møte etterspørselen etter medisinske forsyninger, fra reservedeler til respiratormaskiner til beskyttelsesvisir som var helt nødvendig for å håndtere COVID-19-krisen. I løpet av den første mest dramatiske perioden, så vi hvordan servicebyråer, bedrifter og enkeltpersoner med tilgang på en 3D-printer steppet inn for å hjelpe til med å møte den plutselige etterspørselen. Også vi i Protech stoppet all benchmark-produksjon for å produsere beskyttelsesvisir til ambulansepersonell i stedet.

Krisen har vokst til en verdensomspennende pandemi som i perioder fortsatt setter en stopper for store globale fabrikker og produsenter innen en rekke ulike industrier. Mangelen på viktige elektroniske komponenter er fortsatt stor også i dag.

Blokkert farvann førte til forsinkede leveranser

Den neste store begivenheten er den fatale grunnstøtingen som skjedde med Ever Given-skipet, lastet med 18 300 containere, i Suez-kanalen 23. mars 2021. I 106 dager var hele Suez-kanalen blokkert før det 400 meter lange containerskipet kunne gjenoppta sin reise til Europa. Stansen skapte enorme køer med tusenvis av skip og førte til store ødeleggelser for mange virksomheter som ikke fikk leveransene sine i tide.

Har du en backup for forsyningskjeden din?

Nedstengte fabrikkanlegg på grunn av en pandemi eller forstyrrelser i farvann kan oppstå på et sekund og få store ødeleggende konsekvenser. Det er derfor viktig at virksomheter gjennomgår sine forsyningskjeder og sørger for en backup.

Additiv produksjon er ikke løsningen på alle produksjonsmetoder, men når det oppstår problemer i den vanlige forsyningskjeden kan den være en backup som kan ta over og holde produksjonen i live til den normale forsyningskjeden er i gang igjen.

Ved å holde produksjonen lokal, enten med et servicebyrå eller eget utstyr, skaper du kortere, mer fleksible og effektive forsyningskjeder. Dette bidrar til miljøgevinster, besparelser i transportutgifter, men også når det gjelder å produsere kun det som trengs – når det trengs. Evaluer forsyningskjedene dine og identifiser risikoene som finnes og hvordan de kan ramme din virksomhet.

Gjør en situasjonsanalyse og se nærmere på følgende eksempler:

  • Hvilke risikoer finnes i din forsyningskjede; for eksempel mangel på råvarer, produksjonsstans eller hindringer i transport.
  •  Er det deler av forsyningskjeden som er ekstra sensitive.
  • Kan din virksomhet rulle videre selv om en underleverandør får uventede forstyrrelser i en periode.
  • Hvor lange stopp er tillatt i din forsyningskjede.
  • Finn ut hvordan dine underleverandører ville håndtert en uventet forstyrrelse og hvordan det kan ramme din virksomhet.
  • Kan virksomheten din bli mer selvforsynt. Er det noen av dine underleverandører du kan klare deg uten.

Protech hjelper deg med å utvikle en bærekraftig forsyningskjede

Protech har nærmere 30 års erfaring innen additiv produksjon og har gjennom årene solgt tusenvis av 3D-printere fra markedsledende Stratasys. Vi hjelper deg med å se igjennom forsyningskjeden din, identifisere risikoer og sårbarhet, samt at vi kan anbefale deg en løsning innen additiv produksjon som passer for akkurat din virksomhet. Vi tilbyr ulike produksjonsmetoder fra Stratasys som hovedsakelig brukes i produksjon, enten døgnet rundt eller som et komplement.

Kontakt Protech og vi vil veilede deg i å bygge motstandskraft og bærekraft i din forsyningskjede.

protech-stratasys-platinum-partner.png


Vil du vite mer?

Kontakt Protech for mer informasjon om hvordan additiv produksjon kan brukes i din virksomhet. Vi hjelper deg med å finne de riktige løsningene som kan effektivisere utviklingsprosesser og redusere produksjonskostnader.

Sigurd Andersen
sigurd.andersen@protechnorge.no
Telefon: 977 67 235
Book et Teams- eller telefonmøte direkte med Sigurd her.

Terje Lund
terje.lund@protechnorge.no
Telefon: 692 57 045
Book et Teams- eller telefonmøte direkte med Terje her.


Kontaktskjema

*Obligatoriske opplysninger