Møter tungindustriens krav med additiv produksjon

19.09.2019

Desktop Metal Studio System+ gjør det mulig for selskapet UMC å redusere ledetider og materialkostnader ved produksjon av gripearmer til automatiserte roboter.

Ultra Machining Company.jpg

Ultra Machining Company (UMC) er et ledende selskap for produksjon av komplekse komponenter for kunder innen medisin, luftfart og kommersiell industri. Selskapet har base i Monticello, Minnesota og har over 50 års erfaring innen presisjonsproduksjon.

Viktig å bruke ledende teknologi

For å kunne imøtekomme krav fra kundene innen tungindustrien, er det viktig for UMC å bruke ledende teknologi ved produksjon av funksjonelle prototyper, gripearmer, jigger og fiksturer. Derfor har man nylig implementert additiv produksjon.

Med Dekstop Metal Studio System+ kan UMC enkelt produsere f.eks. gripearmer for automatiserte roboter som plukker og omorienterer fly- og romdetaljer i flere produksjonssteg. Fordi gripearmene har komplekse geometrier kan produksjonsmetoder som CNC-bearbeiding føre til lange produksjonstider og flere bearbeidings- og etterbehandlingsprosesser.

Additiv produksjon bidrar til større designfrihet

Takket være Studio System+ kan UMC printe ut ferdige detaljer og dermed redusere ledetider, materialkostnader og arbeidskraft i forbindelse med produksjon av gripearmene.  Additiv produksjon bidrar også til større designfrihet og konstruktørene kan i praksis lage bedre detaljer for produksjon av medisinsk-tekniske produkter og tilpassede kirurgverktøy.