DraftWhite (MED837)

DraftWhite™ er et stivt PolyJet-materiale som er egnet for medisinske applikasjoner. Materialet kan kombineres med andre transparente og realistiske farger som muliggjør et bredt spekter innen medisinsk bruk.

Besøk Stratasys.com for mer informasjon, datablad og sikkerhetsdatablad.
Kontakt Protech for å komme i direkte kontakt med en selger.

DraftWhite (MED837)