Stratasys H350 printer med ekstremt høy pakketetthet

220 detaljer printet på 6 timer med en pakketetthet på 47,5%. Sammenlignet med konkurrerende utskriftsmetoder viser SAF-teknologien seg å være helt unik.

Bildspel - SAF 2.png

Protech har i løpet av kort tid utført et design- og produksjonsoppdrag med mål om å produsere en serie spesialtilpassede klips for låsing rundt et ekstrudert rør.

Valget av produksjonsmetode falt på Stratasys sin nyutviklede teknologi SAF (Selective Absorption Fusion). Stratasys H350 er 3D-printeren som bruker SAF-teknologien og er spesielt utviklet for serieproduksjon av sluttprodukter.

I en første konstruksjon ble 220 detaljer pakket i fire lag med en pakketetthet på 47,5%. Byggingen tok totalt 6 timer inkludert bygge- og nedkjølingstid. Dette gir en løpende produksjonstid på 1,4 minutter per del og alt overflødig pulver kan gjenvinnes.

Bildspel - SAF.png

Når vi sammenligner produksjonsresultatene våre med konkurrerende utskriftsmetoder kan vi konstatere at produktiviteten fra en H350 er unik. I tester med annen pulverbasert teknologi kan vi se at detaljens geometri må pakkes i 45 graders vinkel for å unngå synk på overflaten, et fenomen som ikke er til stede hos H350.

Fraværet av dette fenomenet skyldes den unike temperaturkontrollen av printerrommet i Stratasys H350 samt det faktum at spredning av pulver og oppvarming skjer parallelt og i samme retning.

Stratasys SAF.png3D-printeren H350 passer for bransjer som har høye krav til utskriftskvalitet og sikre produksjonskjeder. Bedrifter som jobber med kommersielt utstyr, forbruksvarer, kjøretøy og transport samt andre bransjer som krever høy repetisjonsnøyaktighet i serieproduksjon.

Delene er printet med High Yield PA11.

Kontakt selger

Terje Lund
terje.lund@protechnorge.no
Telefon: 69 25 70 45


20230413_144313.jpg

Her kan man tydelig se på detaljen til venstre, printet med konkurrerende teknologi, grov synk på overflaten.
Detaljen til høyre er printet i Stratasys H350.

20230413_134641.jpg

Detalj printet med konkurrerende teknologi viser grov synk på overflaten.


Kontaktskjema

*Obligatoriske opplysninger