ABS-ESD7

ABS-ESD7 er basert på FDM-materialet ABS-M30 og har evnen til å fjerne statisk elektrisitet. Materialet brukes i komponenter der alle typer elektrisk skjerming er nødvendig, samt i jigger og fiksturer for montering av komponenter i elektronikkindustrien.

Besøk Stratasys.com for mer informasjon, datablad og sikkerhetsdatablad.
Kontakt Protech for å komme i direkte kontakt med en selger.

ABS-ESD7