Årets beste 3D-printere for skoler

12.01.2018

All3dp.com har utpekt MakerBot Replicator + til den beste 3D-printeren for bruk i klasserommet.

press_header.jpg

All3dp.com er et verdensledende magasin innen 3D-printere og 3D-utskrifter. All3dp.com utpeker årlig en rekke ulike 3D-printere som passer best sammen med spesifikke bruksområder - Best 3D Printer Awards 2017 / 2018. I år har MakerBot Replicator+ blitt kåret til den beste 3D-printeren for bruk i skoler.

En av grunnene er, i følge All3dp.com, at ingen annen 3D-printerprodusent har satset så intensivt i utviklingen av et økosystem for spesifikk bruk innen utdanning.

All3DP-Best-3D-Printer-for-Schools-500x628px.pngDen varsomme produktutviklingen av MakerBot Replicator+ resulterer i at sikkerhetsrisikoen minimeres, noe som gjør 3D-printeren optimal for bruk i et klasserom hvor nysgjerrige barn befinner seg. Byggeplaten på MakerBot Replicator + blir aldri varm og vil derfor ikke risikere å brenne små fingre. Og det varme munnstykket på MakerBot Extruder er vanskelig å komme til.

I tillegg finnes en skybasert programvare fra MakerBot. Programvaren gjør det enkelt for elevene å velge 3D-modeller i Thingiverse  som kan sendes direkte til 3D-printeren via en mobilapp. 3D-printeren og utskriften kan da overvåkes fra mobiltelefonen.

På Thingiverse Education finnes det uendelig mye informasjon tilgjengelig for å gjøre læring gøy. Du får tilgang til hundrevis av leksjoner og annet nyttig utdanningsmateriale, bland annet en håndbok for å hjelpe lærere med de sentrale begrepene i 3D-modellering og 3D-utskrifter.

 "Best 3D Printer Awards 2017 / 2018 - The 12 Winners" finner du her.